Beleggingsfonds

Welgesteld Biotechnologie Fonds.

Voor u. Voor elkaar.

Scroll omlaag

Beleggen in biotechnologie.

Biotechnologie is een eiland van innovatie in een trage economie. Een parallelle ontwikkeling is dat klassieke farmaciebedrijven hun ontwikkelingspijplijn zien opdrogen. Kleinere biotechbedrijven zijn daarom nu op regelmatige basis het doelwit van een preventieve overname. Dit maakt beleggen in biotechnologie erg aantrekkelijk voor beleggers op zoek naar rendement. Om deze reden is het Welgesteld Biotechnologie Fonds opgericht.

Beleggingsbeleid

Sectorgebonden

Spreiding over 50 aandelen

Actief aan- en verkoopbeleid

Beleggen in dit fonds.

Investeerders kunnen participeren vanaf een bedrag van 25.000 euro. Beleggers in het Welgesteld Biotechnologie Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen risico’s met zich meebrengt. De waarde van de Participaties kan sterk fluctueren. Risico en rendement gaan immers hand in hand. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds in cijfers.

0

aandelen in portefeuille

0

overname per jaar

0

nieuwe patenten per jaar

Resultaat.

Elke maand wordt de Net Asset Value (NAV) van het fonds berekend door onze administrateur IQEQ Financial Services. Dit bedrijf verzorgt deze service voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks door Ernst & Young gecontroleerd. Elke maand vindt u hieronder de (indicatieve) NAV per participatie zoals berekend door de fondsmanager. Elke maand publiceert het fonds een maandbericht. De gegevens over het aantal participaties en het totale fondsvermogen vindt u hier: http://www.roiassetmanagement.com 

Zowel voor de NAV en het rendement van het fonds als voor de NAV en het rendement per participatie geldt dat dit de waarde is na aftrek van de kosten en de beheerfee. Onderstaand rendement is na aftrek van alle lopende kosten en performance fee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zie het laatste maandrapport voor extra toelichting op het behaalde resultaat.

Netto rendement - Management Series

Na aftrek van alle kosten (per maand in %)

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec YTD TOT
2018 +8,33 -3,03 +0,00 -1,10 +4,34 -1,11 +1,25 +2,93 -0,08 -10,59 +5,09 -6,83 -2,27 -2,27
2019 +5,07 +2,02 +1,67 -2,27 -4,83 +5,26 -2,14 -1,65 -3,92 +4,09 +1,38 -0,54 +4,02 +1,66
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 +1,66


Rendement benchmark

Onze benchmark is de iShares NASDAQ Biotechnology Index.

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec YTD TOT
2018 +6,85 -5,26 -5,14 +1,10 +4,63 +2,07 +5,24 +4,89 -0,83 -14,11 +4,83 -11,61 -9,68 -9,68
2019 +13,75 +2,78 -0,83 -4,81 -6,05  +9,75  -3,71  -4,27  -1,63  +7,88  +11,47 +0,72 +24,97 +12,87
2020 -5,56 +0,06 -5,34 +15,09 +8,66               +11,87 +24,74


Verschil met de iShares NASDAQ Biotech index

Hoe wij presteren tegenover onze benchmark: de iShares NASDAQ Biotech index (IBB).

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec YTD TOT
2018 +1,48 +2,23 +5,14 -2,20 -0,29 -3,18 -3,99 -1,96 +0,76 +3,52 +0,25 +4,78 +7,41 +7,41
2019 -8,68  -0,77  +2,50  +2,55  +1,67 -4,50 +1,56 +2,62 -2,29 -3,79 -10,09 -1,26 -11,21 -20,95
2020 +5,56 -0,06 +5,34 -15,09 -8,66               -11,87 -32,82


Waardeontwikkeling - Management Series

Na aftrek van alle kosten (sinds 1 januari 2018 in EUR)
(Dit betreft de management series. Voor de participatiewaarde van een specifieke serie participaties kunt u inloggen op ons klantportaal of contact met ons opnemen.)

Jaar 1 Jan 1 Feb 1 Mrt 1 Apr 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Aug 1 Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec
2018 100,0000 108,3304 105,0482 105,0482 103,8948 108,4041 107,2010 108,5442 111,7232 111,6375 99,8118 104,8892
2019 97,7253 102,6802 104,7974 106,4948 104,0817 99,5206 104,7517 102,5051 100,8158 96,8588 100,8224 102,2127
2020 101,6573 101,6573 101,6573 101,6573 101,6573 101,6573            

 

Netto rendement - Lead Series

Na aftrek van alle kosten (per maand in %)

Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec YTD TOT
2018 +8,33 -3,03 +0,00 -1,10 +4,34 -1,11 +1,25 +2,93 -0,08 -10,59 +3,82 -6,95 -3,85 -3,85
2019 +4,68 +1,61 +1,62 -2,39 -2,16 +2,66 -2,45 -1,77 -4,04 +4,09 +1,38 -0,54 +2,26 -1,40
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 -1,40


Waardeontwikkeling - Lead Series

Na aftrek van alle kosten (sinds 1 januari 2018 in EUR)
(Dit betreft de lead series. Voor de participatiewaarde van een specifieke serie participaties kunt u inloggen op ons klantportaal of contact met ons opnemen.)

Jaar 1 Jan 1 Feb 1 Mrt 1 Apr 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Aug 1 Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec
2018 100,00 108,33 105,04 105,04 103,89 108,40 107,20 108,54 111,72 111,63 99,81 103,62
2019 96,42 100,94 102,56 104,22 101,73 99,53 102,17 99,67 97,90 93,9481 97,7925 99,1410
2020 98,6024 98,6024 98,6024 98,6024 98,6024 98,6024            
quote

De verwachting is dat biotechnoloige deze eeuw revolutionaire stappen gaat maken. Er wordt gesproken over oplossingen voor onder meer het wereldvoedsel- en gezondheidsprobleem. Biotech sprankelt van de innovativiteit. Zo zijn er meerdere revolutionaire ideeën om een goede behandeling te vinden voor ernstige ziektes als verschillende vormen van kanker, reuma of de spierziekte Duchenne.

P.D. de Winter - Medisch specialist

Meer weten? Ontvang alle informatie.