FAQ: Berichtgeving informatieverstrekking Business Class in de media

MountainShield redactie

28 juni 2019

Wat is er gebeurd?

Begin 2017 was Selwyn Duijvestijn te gast bij het tv-programma Business Class van Harry Mens. In deze uitzending sprak de heer Duijvestijn over het positieve behaalde netto rendement van +23% in 2016 voor het MountainShield Capital Fund. Bij de vraag over hoe het rendement tot stand gekomen was sprak Selwyn over de volatiliteit van de markten en hoe het fonds profiteert van dat soort bewegingen.

Er is bewust in de tv-uitzending niet gesproken over de bijdrage van smallcap beleggingen (waaronder o.a. Inverko NV) aan het rendement. Wij doen nooit een uitspraak over Nederlandse smallcap fondsen op de TV gezien de gevoeligheid van dit medium op koersontwikkelingen. Dus spraken wij in 2016 en 2017 op TV nadrukkelijk niet over de bijdrage van bijvoorbeeld RoodMicrotec en Inverko aan het rendement van het MountainShield Capital Fund. Er is bewust niets over deze aandelen gezegd in het interview bij Business Class, opdat er vooral geen aanleiding gegeven zou kunnen worden tot enige vorm van koersmanipulatie. Met name vanwege de koersgevoeligheid van (Nederlandse) smallcaps vinden wij het niet verstandig daar uitspraken over te doen.

Alle participanten zijn uiteraard uitgebreid ingelicht over de totstandkoming van het rendement en specifiek de belegging in Inverko. Die informatie was en is ook voor eenieder beschikbaar en goed vindbaar op de website. We verwijzen u vooral graag naar het maandrapport van november 2016 (PDF), waarmee wij beleggers hebben geïnformeerd over de uitzonderlijke winst in deze maand (PDF).

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2017 echter besloten dat de informatieverstrekking over het behaalde rendement met betrekking tot het MountainShield Capital Fund in het programma Business Class niet juist was. Er had blijkbaar wel gesproken moeten worden over de smallcap-belegging op TV. De fondsbeheerder van het MountainShield Capital Fund is daarom officieel gewaarschuwd en heeft een zogenaamde last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling voor de periode van één jaar opgelegd gekregen. Omdat de beheerder zich vanzelfsprekend keurig heeft gehouden aan de last, is er uiteindelijk geen dwangsom betaald.

Is er ooit door de AFM een boete opgelegd?

Nee. Er is door de AFM nooit een boete opgelegd aan de beheerder van het MountainShield Capital Fund.

Hoe is het rendement van MountainShield in november 2016 tot stand gekomen?

In de maand november 2016 is een bruto absoluut rendement van EUR 1.241.862,08 behaald. Alle winstgevende transacties bij elkaar opgeteld leidt tot een totale waardeverandering van EUR 1.936.624,19. De totale waardeverandering in Inverko NV bedroeg EUR 1.268.515,05 en hiermee heeft de waardeverandering in Inverko NV dus voor 65,5% bijgedragen aan het resultaat in november 2016.

Het totale bruto resultaat komt tot stand door ook de negatieve waardeveranderingen in deze maand mee te nemen. Er is voor in totaal EUR -863.884,21 aan negatieve waardeveranderingen geweest in de maand november 2016.

In het interview van Business Class werden de heftige bewegingen in biotech, kwartaalcijfers en smallcapbeleggingen (in z’n algemeenheid) gememoreerd. Deze winstgevende transacties in deze maand hebben - naast de zeer winstgevende transactie in Inverko - eveneens bijgedragen aan het rendement.

Waarom komt de media hier nu mee?

De AFM heeft ervoor gekozen om de openbaarmaking van de last onder dwangsom te anonimiseren. De reden hiervoor is de wijziging van het bestuur en de aandeelhouders na het verstrijken van de last onder dwangsom. Geen van de bestuursleden of aandeelhouders van de fondsbeheerder van destijds zijn op dit moment nog betrokken. Dit maakt het extra vreemd dat de media dit oude bericht van 3 jaar geleden oprakelt.

Wij vinden het niet nieuwswaardig en erg vreemd dat deze negatieve berichtgeving nu in de media komt, gezien het feit dat er a) een bewuste keuze is gemaakt om niet over smallcaps te spreken in de TV-uitzending, b) er geen boete is opgelegd en c) een deel van de betrokken personen uit deze periode niet langer bij de fondsbeheerder werkzaam zijn. Bovendien is een bericht uit 2016/2017 allesbehalve actueel.

Wat is het door MountainShield Capital Fund behaalde resultaat van de transactie in Inverko?

In oktober 2016 zijn er nieuwe aandelen uitgegeven om zo met Inverko NV een doorstart te kunnen maken als lege beurshuls. Om het belang te verwerven heeft het MountainShield Capital Fund meegedaan aan deze emissie en daarnaast aandelen overgenomen van de voormalig bestuursvoorzitter Henk Alssema. Het Fonds heeft € 500.000 betaald voor de aandelen uit de emissie en € 175.500 voor de aandelen van de voormalig bestuursvoorzitter. In totaal kocht MountainShield Capital Fund 2.770.000 aandelen voor € 675.500. Hiermee werden de aandelen dus verworven voor een gemiddelde aankoopprijs van € 0,24. Dit was overigens ruim minder dan 10% van het belegd vermogen.

Bij de laatste melding het AFM register is publiekelijk geworden dat MountainShield Capital Fund inmiddels nog maximaal 2.083.500 aandelen in positie heeft. Er zijn dus minimaal 686.500 aandelen verkocht. Het hoogste prijsniveau waarop aandelen zijn afgebouwd is

€ 2,54 (een winstpercentage van +958%). Het laagste niveau is € 0,50 (een winstpercentage van +108%). De aankoopprijs is terugverdiend. 

Waarom belegt MountainShield Capital Fund eigenlijk in smallcaps?

De portefeuille van MountainShield Capital Fund is verdeeld over largecaps, midcaps en smallcaps. MountainShield is een maandelijks verhandelbaar beleggingsfonds. Wij trachten door een juiste spreiding in marktkapitalisatie onze strategie het best tot uitvoer te brengen. Wij zijn van mening dat de voordelen van beleggen in smallcaps veelal opwegen tegen de nadelen.

Het Fondsmanagement van MountainShield hecht overigens waarde aan liquiditeit. De Fondsbeheerder houdt met het oog op risicomanagement graag een gedeelte van het totale fondsvermogen liquide om in te kunnen spelen op plotselinge ontwikkelingen op de beurs. Onverwachte koersbewegingen bieden kansen voor de oplettende belegger.

ROI asset management is specialist in het beheren van beleggingsfondsen sinds 2007 en biedt meerdere oplossingen voor u.

e-book-cover-2-p-500

Vermogensbeheer of zelf spreiden in Beleggingsfondsen?

Het beheer van uw vermogen vereist niet alleen transparantie en betrouwbaarheid maar ook een strategisch plan. Beleggingsfondsen zijn een categorie beleggingsproducten waarin door spreiding tegen relatief weinig risico een aantrekkelijk rendement kan worden behaald. Hiermee zijn beleggingsfondsen dan ook uitermate geschikt als alternatief voor vermogensbeheer.

Bekijk de voordelen

Ontvang onze nieuwsbrief.