Obligaties

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, structureren en beheren van beleggingen in de vorm van fondsen en bedrijfsobligaties. Daarbij beschikt ROI over goede marktkennis en brede ervaring.

Beleggers kunnen via ROI rechtstreeks beleggen in snelgroeiende ondernemingen in het midden- en grootbedrijf. Door te beleggen in deze ambitieuze ondernemingen kunnen beleggers een mooi rendement realiseren.

Obligaties worden in het algemeen als een relatief stabiele en betrouwbare belegging beschouwd. Maar als gevolg van het beleid van de centrale banken, zoals de lage rentes, zijn de rendementen van met name staatsobligaties lager dan ooit. Bedrijfsobligaties bieden op termijn in het algemeen een hoger rendement dan cash en staatsobligaties en kunnen de spreiding in een portefeuille verbeteren..

Obligaties, iets voor u?

Het is verstandig om u eerst goed te verdiepen in ons bedrijf. Hoewel beleggen niet risicoloos is, levert het meestal méér financieel voordeel op dan sparen. Betekent een hoge rente altijd meer risico? Ja, maar u kunt zelf risico beperken door uw geld te spreiden. Beleg nooit met geld dat u niet kunt missen. Het is niet verstandig om uw complete spaarrekening te gebruiken, omdat beleggen altijd risico’s met zich mee brengt.

Bedrijfsobligaties zijn een aparte assetklasse. Omdat uw inleg is gedekt door een Wettelijk Pandrecht is het risico, oftewel de rendementsverhouding, niet vergelijkbaar met andere beleggingsproducten zoals scheeps-cv’s, staatsobligaties of vastgoed- en beleggingsfondsen.

Wij leren u graag kennen. Is uw interesse gewekt en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Maak een afspraak, de koffie staat klaar.

Bedrijfsobligaties in het MKB.

Beleggen in obligaties vanaf 100.000 euro.

ROI brengt door middel van de uitgifte van MKB Obligaties de wereld van de belegger en de wereld van de MKB-ondernemer bij elkaar. ROI biedt beleggers een goed renderende belegging in degelijke Nederlandse MKB-bedrijven én de continuïteit van de onderneming wordt gewaarborgd.

 

ROI voorziet hiermee in de behoeften van zowel de Nederlandse belegger als de MKB-ondernemer door de begeleiding van MKB Obligaties. ROI biedt de belegger een goed renderende belegging en voorziet daarnaast in de kapitaalbehoefte van het Nederlandse MKB. Uw kapitaal wordt middels deelname aan MKB bedrijfsobligaties de olie voor de motor van een sterk Nederlands Midden- en Kleinbedrijf.

Veel bedfrijfsobligaties worden aangeboden onder de zogenaamde Vrijstelling Prospectusplicht. Dit betekent dat er een vrijstelling geldt en dat dit beleggingsaanbod niet onder het toezicht van de AFM valt. We spreken dan van een vrijgestelde belegging. Een belegging is bijvoorbeeld vrijgesteld als alle beleggers gezamenlijk in totaal maximaal €5 miljoen in de belegging kunnen investeren binnen een periode van 12 maanden.

Kapitaal, Ondersteuning en Groei.

ROI heeft het haar hoogste prioriteit gemaakt om de belangen van haar investeerders en participaties te dienen. Dit uit zich in een cultuur die integriteit, professionaliteit en streven naar perfectie waardeert. ROI opereert met een lange termijn visie en een duidelijk besef dat vertrouwen elke dag verdient moet worden.

shutterstock_143172097

Spreek met onze experts.

Ons team staat klaar met antwoorden op uw vragen.