Verantwoord beleggen & Ondernemen.

Wij kijken niet alleen naar de financiële aspecten van beleggingen. Wij kijken ook of de bedrijven waarin we beleggen goed omgaan met mens en milieu. Wij vinden maatschappelijk verantwoord beleggen erg belangrijk.

Onze fondsmanagers toetsen bedrijven op bepaalde criteria. Negatieve criteria kunnen ertoe leiden dat we niet in een bedrijf willen beleggen. Positieve criteria kunnen er juist toe leiden dat we wél in een bedrijf willen investeren. Wij gebruiken screening op dit moment vooral om bedrijven uit te sluiten. Want we beleggen niet in bedrijven die landmijnen, clusterbommen of tabak produceren. We onderzoeken nog of er meer criteria zijn om bedrijven uit te sluiten.

De ESG-criteria zijn belangrijk bij alle beleggingsbeslissingen die onze fondsmanagers nemen. De beleggingsfondsen die ROI zelf beheert houden rekening met de ESG-criteria. De ESG-criteria spelen ook een rol in de selectie van beleggingen.

Impact investing.

Bij impact investing speelt niet alleen het financiële rendement een rol, maar ook het maatschappelijk rendement. Maatschappelijk rendement is de invloed die onze beleggingen hebben op milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Met impact investing willen we het maatschappelijk rendement versterken. Bijvoorbeeld door concrete investeringen in bepaalde bedrijven te doen. Wij kiezen bewust voor beleggingen die de kansen op werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten en beleggingen die helpen het de wereld te verbeteren.

Natuurlijk houden we in ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen ook rekening met wettelijke verplichtingen en maatschappelijke ontwikkelingen. We houden ons aan de Code Tabaksblat. En we volgen de wereldwijd geaccepteerde standaarden van de Principles for Responsible Investment (PRI) en de UN Global Compact. 

"It's not a matter of environment, it's a matter of survival."

Maatschappelijk verantwoord

Een beleggingsstrategie die streeft naar zowel financieel rendement als maatschappelijk belang.

Een belegging is maatschappelijk verantwoord op basis van de aard van de activiteiten van de onderneming. Belangrijke thema's zijn het vermijden van ondernemingen die verslavende producten (zoals alcohol, tabak of gokproducten) produceren of verkopen en het selecteren van ondernemingen die zich bezighouden met maatschappelijke rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en alternatieve energie/ schone technologie.

Een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord beleggen is community investing. Hierbij wordt rechtstreeks belegd in organisaties die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door de gemeenschap te helpen, maar die niet in staat zijn financiering te krijgen via andere bronnen, zoals banken en andere financiële instellingen. Met dit geld kunnen deze organisaties diensten verlenen aan hun gemeenschap. Denk daarbij aan betaalbare woningen en leningen. Het doel is de kwaliteit van de gemeenschap te verbeteren door de afhankelijkheid van overheidssteun, zoals bijstand, te beperken. En dat heeft dan ook weer een positief effect op de economie van de gemeenschap.

Wij kennen onze rol in de maatschappij als geen ander en nemen onze verantwoordelijkheid.

expert-p-500

Spreek met onze experts.

Ons team heeft antwoorden op uw vragen.