WBF Rendement.jpg

Het laatste nieuws

Onze fondsen in beweging

Lancering Welgesteld Biotechnologie Fonds

Geschreven door Redactie

Het Welgesteld Biotechnologie Fonds opent haar deuren voor particuliere beleggers. Het biotech fonds opereerde tot dusver in de luwte met een beperkt belegd vermogen van EUR 2 miljoen van één participant. Per vandaag treedt het fondsmanagement naar buiten toe zodat ook andere beleggers kunnen instappen.

Het Welgesteld Biotechnologie Fonds speelt in op meerdere trends in de wereld. De kosten van gezondheidszorg worden door de vergrijzing steeds hoger en dus wordt de roep om efficiënte middelen steeds luider. Ook de verwachte gemiddelde levensduur zal de komende jaren stijgen, wat een motor zal zijn voor de biotech industrie. Binnen biotechnologie speelt innovatie een centrale rol.

Een parallelle ontwikkeling is dat de klassieke farmaciebedrijven hun ontwikkelingspijplijn zien opdrogen. Jonge biotechbedrijven zijn daarom nu op regelmatige basis het doelwit van preventieve overnames. Dit maakt beleggen in biotechnologie aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar rendement op middellange termijn.

De doelstelling van het beleggingsfonds is het realiseren van een netto rendement hoger dan de benchmark: de NASDAQ Biotechnology Index. Om deze rendementsdoelstelling te halen maakt het fondsmanagement gebruik van een actief selectiebeleid binnen de sector. Het Welgesteld Biotechnologie Fonds belegt in middelgrote beursgenoteerde biotech bedrijven in binnen- en buitenland. Het fondsmanagement hanteert een multi-criteria-aanpak, waarbij harde financiële cijfers gecombineerd worden met een modelmatige beoordeling van de kans op medisch succes. Het fondsmanagement gaat uit van een lange termijn investering, al kunnen er ook tussentijds winsten gerealiseerd worden bij overnames of bij het bereiken van mijlpalen in de ontwikkeling.

Het vergt veel tijd en specifieke expertise om de biotechsector te doorgronden. Particuliere beleggers met interesse in biotechnologie doen er volgens de fondsbeheerder daarom goed aan te kiezen voor een kwalitatieve selectie en brede spreiding van het Welgesteld Biotechnologie Fonds. Investeerders zijn welkom bij het Welgesteld Biotechnologie Fonds vanaf een bedrag van 25.000 euro. Tot dusver behaalde het Fonds in 2018 een netto rendement van +11,70%.

Meer informatie Welgesteld Biotechnologie Fonds

Het fondsmanagement van het Welgesteld Biotechnologie Fonds beheert een breed gespreide portefeuille van biotechnologiebedrijven. Investeerders kunnen participeren vanaf een bedrag van 25.000 euro. Beleggers in het Welgesteld Biotechnologie Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen risico’s met zich meebrengt. De waarde van de Participaties kan sterk fluctueren. Risico en rendement gaan immers hand in hand. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Ontvang meer informatie

Beleggingsfonds Biotech Biotechnologie

Redactie

Redactie

De redactie van ROI Asset Management beheert content voor haar fondsen.
Bezoek onze website www.roiassetmanagement.com voor onze fondsen en diensten.

Meer nieuws

Er zijn nog geen aanverwante nieuwsberichten.