Duurzaam Beleggen.

Het komende decennium zal het de manier waarop zaken worden gedaan veranderen. Klanten, kiezers en politici zullen eisen dat er meer actie wordt ondernomen met betrekking tot milieu-, sociale en bestuurlijke kwesties. Bovendien zullen bedrijven die duurzaamheid nu serieus nemen en daarnaar handelen, beter in staat zijn om in de toekomst te slagen.

Duurzaam beleggen komt voort uit duurzaam ondernemen.

We worden ons als mens steeds bewuster worden over onze eigen plek op de wereld.

Je kunt er niet omheen: de mens heeft de planeet de laatste tijd flink verwaarloosd en vervuild. Vooral sinds de industriële revolutie (midden 18e eeuw) zijn we bezig geweest het milieu te verontreinigen. Recente ontdekkingen hebben ertoe geleid dat politici, activisten en CEO’s van vooraanstaande multinationals een ommekeer teweeg willen brengen. Het plastic moet uit de oceanen worden gevist, de lucht moet veel schoner en onze gehele leefwereld moet grondig worden opgefrist. Materialen en grondstoffen moeten zoveel mogelijk worden hergebruikt en afval zo goed mogelijk gescheiden. Nieuwe fabrieken, huizen en kantoren moeten duurzaam worden gebouwd. We moeten elektrisch rijden en niet meer koken op gas.

Hoe kunnen bedrijven verduurzamen? Ten eerste ervoor kiezen om kosten te besparen door grondstoffen en halffabricaten niet meer van ver weg te halen. Door energie en reststromen te hergebruiken treedt er minder verspilling op.

Duurzaam ondernemen biedt kansen voor investeerders die financieel mee willen helpen de ommekeer te realiseren. Een bijdrage leveren aan een betere, schonere wereld levert meer op dan alleen financieel gewin.

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen klinkt heel verantwoord, milieubewust en maatschappijkritisch. Maar wat verstaan we nu eigenlijk precies onder duurzaam beleggen/investeren?

Duurzaam beleggen is niet alleen groen beleggen. Het hoeft ook niet per se om alternatieve energie te gaan. Duurzaam beleggen is investeren in vooruitgang. Beleggen vanuit de overtuiging dat ondernemingen die werken aan een oplossing voor de grootste problemen waar de wereld voor staat, de beste groeiperspectieven bieden. Het is beleggen in innovatieve ondernemingen, die zoeken naar betere manieren om zaken te doen, waardoor meer mensen onderdeel kunnen zijn van de toekomst waaraan we bouwen. Bedrijven die een beleid voeren dat mens, maatschappij en milieu voorop stelt. 

Een duurzame belegging is een investering in ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat wil zeggen dat deze ondernemingen hun beleid en/of hun producten maken met oog voor mens, maatschappij en milieu. Het zijn bedrijven (met hun management) die verder kijken dan de dag van morgen en ook over tientallen jaren een schone wereld willen met evenveel kansen voor iedereen. Er zit veel ideologie in, maar ook gedrevenheid om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Dat spreekt meer en meer beleggers aan.

01

Duurzaam beleggen is goed voor uw portomonnee, geweten en onze planeet.

02

Duurzaam beleggen lijkt op dit moment achter te blijven bij traditioneel beleggen, echter staat dit kantelpunt steeds wankeler.

Spreid uw risico's

Door diverse strategieën te kiezen kunt u uw portefeuille optimaal afstellen op de huidige markt.

Neem contact op
icn-team

Marktneutraal

Beleggen volgens een long/short strategie zorgt voor een marktneutrale positie in uw portefeuille.

icn-team

Biotechnologie

Dé groeisector van dit moment is de biotechnologiesector. Investeer vandaag in het medicijn van morgen.

icn-team

Vastgoed

Flexibele kantooroplossingen zijn geschikte oplossingen voor diverse multinationals. Investeer in stenen.

icn-team

Bedrijfsfinanciering

Maak investeringen mogelijk met uw belegging door finance en factoring op bedrijfsfinancieringen.

Voordelen duurzaam beleggen

Beleggen vanuit een ideologie klinkt heel nobel en interessant, maar valt er wel genoeg rendement mee te behalen? Beleggen doet men immers om het vermogen te laten groeien. Is duurzaam beleggen aantrekkelijk genoeg voor iedere belegger? Is het misschien zelfs lucratiever? Kortom: wat is het voordeel van duurzaam beleggen/investeren ten opzichte van beleggen of investeren zonder een duurzaam kenmerk?

Een duurzame belegging levert, naast financieel rendement, een maatschappelijk voordeel op. Voor degene die belegt, geeft dit dus niet alleen kans op winst maar ook een ‘goed gevoel’. Het is een sociale investering. Vaak levert duurzaam (of groen) beleggen ook belastingvoordeel op; de belastingdienst geeft namelijk een vrijstelling op inkomstenbelasting voor veel van dit soort beleggingen.

Nadelen duurzaam beleggen

Nu we weten wat het voordeel is van duurzaam beleggen, kunnen we de vraag ook omkeren: wat is het voordeel van niet-duurzaam beleggen/investeren ten opzichte van duurzaam beleggen/investeren? Ofwel: wat is het grootste nadeel van duurzaam beleggen?

De traditionele manier van beleggen is immers winst maken op niet al te lange termijn. En dan ook uitsluitend financieel: vermogensaanwas. Maar bij duurzaam beleggen telt ook ‘het goede doel’ mee: investeren in een schone wereld en het oplossen van het klimaatprobleem.

De markt is nog overheersend niet-duurzaam. Zeker op dit moment, in 2020, is de termijn waarop beleggers winst kunnen halen uit hun aandelen veel korter dan wanneer ze zouden beleggen in duurzame/groene bedrijven. Die verandering is zeker wel gaande en zal mogelijk nog versnellen. Klimaatverandering en de algehele trend van sociaal wenselijk ondernemen is groeiende. Maar op dit moment is het gros van de beleggers nog niet bezig met de afweging of hun aandeel al dan niet van een duurzaam bedrijf is. Het voordeel van niet-duurzaam beleggen is op dit moment dus: snellere winsten.

Het ‘voordeel’ van niet-duurzaam beleggen is dus eigenlijk: sneller uitzicht op winstgevendheid.

Welke vorm van beleggen levert het meeste rendement?

Welke vorm van beleggen/investeren levert nu het meeste rendement (geld) op? Voor de korte/middellange termijn levert ‘gewoon’ niet-duurzaam beleggen het meeste geld op (indien je sowieso rendement haalt, immers je kunt je geld ook (deels) verliezen - dat geldt voor elke belegging, waarin dan ook). In principe is duurzaam beleggen iets voor de langere termijn. Daarbij komt het feit dat duurzame beleggers niet alleen geïnteresseerd zijn in hun vermogensgroei maar absoluut ook bewust kiezen voor het sociale aspect - en daar dus ook voldoening uit halen. Het is dus in de eerste plaats meer een ethisch rendement dan een cash rendement.

Onder de streep: een duurzame belegging vraagt meer geduld van de belegger maar levert vaak dubbel rendement op: financieel en maatschappelijk. Van duurzame beleggingen wordt uiteindelijk de hele wereld beter.

Voorbeelden van duurzaam beleggen

Er zijn tal van mogelijkheden om mee te investeren in duurzame projecten en zo te beleggen in een ecologisch betere wereld. Er zijn grote bouwprojecten maar ook tal van kleinere, lokale initiatieven. Ook de manier waarop financieel kan worden bijgedragen, verschilt. Zo zijn er relatief kleine crowdfunding financieringen maar ook grootschalige beleggingsvehikels zoals obligaties en participaties.

De verscheidene typen van duurzame projecten zijn (onder andere):

  1. zonne-energie
  2. windenergie
  3. water
  4. biomassa
  5. recycling van allerlei soorten restmateriaal
  6. boom aanplanting
  7. beleggen in startups die zich bezighouden met verduurzaming

Ook kan men investeren in bedrijfjes die te maken hebben met bovenstaande typen. Denk bijvoorbeeld aan een producent van laadpalen voor elektrische voertuigen. Of een initiatief voor het aanschaffen van een regionale vloot van elektrische auto’s die inwoners met elkaar kunnen delen. Er zijn tal van ondernemingen die de ambitie hebben om het gebruik van hernieuwbare energie (zon, wind, biomassa) verder te ontwikkelen.

Wie zich verdiept in duurzaam investeren, stuit op de meest fantastische startups en burgerinitiatieven. Vaak heeft het betrekking op recycling van restmateriaal en afvalstromen. Zoals het hergebruik van koffiedik of katoen, het produceren van afbreekbare shampoo capsules en zo nog veel meer. Deze categorie wordt doorgaans financieel gesteund door middel van crowdfunding. Beleggers zoeken meer de grotere projecten zoals de aanleg van een omvangrijk windmolenpark of hectaren zonnepanelen.

Dat biedt kansen voor bedrijven en ondernemers.

Nederland is steeds meer zelfvoorzienend op het gebied van energie. Dat lijkt gunstig maar heeft ook wel degelijk enkele nadelen.De productie van bijna alle elektriciteit gaat namelijk gepaard met uitstoot van CO2. Gemiddeld levert de productie van 1 megawatt een halve ton broeikasgas op. Alle stroom die Nederland importeert, wordt in het buitenland geproduceerd. Daardoor komt de bijbehorende uitstoot op naam van het exporterende land. Dat Nederland zelfvoorzienend is, heeft dus negatieve impact op onze verantwoordelijkheid qua inperking van de CO2 uitstoot. Daar ligt een bijkomende uitdaging voor alle partijen om hier oplossingen voor te vinden.

Het klimaatbeleid en het stijgende besef dat ‘we’ met zijn allen moeten ingrijpen om de leefwereld van de toekomst veilig te stellen, biedt talloze kansen voor het bedrijfsleven èn voor beleggers. Investeren in een betere wereld is tenslotte dubbel zoveel waard als een willekeurig andere belegging.

Er zijn bedrijven die al heel wat jaren geleden al kozen voor een duurzame strategie. Zij zijn de pioniers van de huidige trend van een noodzakelijke beleidsomslag.

Eén van die bedrijven is het Spaanse nutsbedrijf Iberdrola. Men slaagde erin de CO2-uitstoot sinds 2000 met 50% te verlagen. Iberdrola is in Europa en Noord-Amerika actief als leverancier van gas en stroom, dit laatste vooral in de vorm van windenergie. In de VS is het bedrijf de op twee na grootste in de sector.

Het is overigens extra aantrekkelijk om in Iberdrola te beleggen: het aandeel is relatief goedkoop (onder een tientje!) en betaalt ook nog eens ruim 4% dividend.

Een andere manier om duurzaam te beleggen vindt u dichter bij huis. Er zijn tal van projecten bij u in de buurt die alternatieve energie opwekken waarin valt te investeren. De zoektocht naar rendabele groene energievormen vraagt immers om kapitaalinjecties. Wanneer het project op de rit staat en menig huishouden op de nieuwe energievoorziening is aangesloten, profiteert ook de investeerder van de opbrengsten.

Maar ook de gevestigde orde van beursgenoteerde bedrijven zien zich genoodzaakt om een transitie door te voeren. Denk aan een oliebedrijf als Shell. Komt het niet vanuit het bedrijf zelf, dan zijn het wel de aandeelhouders die het bestuur onder druk zetten om mee te gaan in de trend.

De spraakmakende producent van vleesvervangers, het Amerikaanse Beyond Meat, wil ook in Europa fabrieken bouwen. Met de productie in Europa kan het dan de CO2-voetafdruk van het bedrijf verkleinen, doordat transport vanuit de VS niet meer nodig is.

De transitie van kolen en gas naar alternatieve, schonere energiebronnen zal zich in een versneld tempo voortzetten. Hierdoor raken de traditionele industrieën uit de gratie en wordt de opkomst van nieuwe, duurzame bedrijven gestimuleerd.

shutterstock_143172097

Spreek met onze experts

Ons team staat klaar met antwoorden op uw vragen.