Belangrijke Documenten

ROI asset management

De jaarrekeningen van ROI asset management, de door haar beheerde beleggingsinstellingen en bijbehorende stichtingen vallen samen met het kalenderjaar. Hieronder vindt u alle relevante documentatie.

ROI asset management

 • AFM vergunning (2007) ROI am →
 • AFM vergunning AIFMD beheerder (2014) ROI am →
 • Kamer van Koophandel uittreksel ROI am →
 • Akte van Oprichting ROI am →
 • Statuten ROI am →
 • Gedragscode ROI am →
 • Beloningsbeleid ROI am →
 • Privacyverklaring ROI am →
 • Jaarverslag 2015 ROI am →
 • Jaarverslag 2016 ROI am →
 • Jaarverslag 2017 ROI am →
 • Jaarverslag 2018 ROI am →
 • Jaarverslag 2019 ROI am →

Bewaarder IQ-EQ Depositary

IQ EQ Depositary
Postbus 11063
1001 GB Amsterdam

 • Kamer van Koophandel uittreksel IQ EQ Depositary →

Administratie IQ-EQ Financial Services

IQ EQ Financial Services
Postbus 11063
1001 GB Amsterdam

ROI Long/Short Fund

Minimum investering: EUR 25.000
Minimale vervolgstorting: EUR 5.000
Minimale onttrekking: EUR 5.000
Lopende kosten: 3,79%* per jaar (*Schatting van de kosten voor boekjaar 2019 uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen per 1 januari 2019.)
Prestatievergoeding: 20% van het resultaat
High watermark: Ja, onbeperkt

Juridische status: Besloten Fonds voor Gemene Rekening
Accountant: Ernst & Young Accountants LLP
Toetreding: Maandelijks op eerste werkdag
Uittreding: Maandelijks op eerste werkdag
Aanmeldingstermijn voor uittreding: 10 werkdagen
Minimum participatietermijn: 1 maand
Toetredingskosten: 0,5%
Uittredingskosten: 0,5%

 • Essentiële Beleggersinformatie ROI Long/Short Fund →
 • Prospectus ROI Long/Short Fund →
 • Inlegvel Prospectus ROI Long/Short Fund →
 • Jaarverslag 2016 ROI Long/Short Fund →
 • Jaarverslag 2017 ROI Long/Short Fund →
 • Jaarverslag 2018 ROI Long/Short Fund →
 • Jaarverslag 2019 ROI Long/Short Fund →

ROI Biotechnology Trends

Minimum investering: EUR 25.000
Minimale vervolgstorting: EUR 5.000
Minimale onttrekking: EUR 5.000
Lopende kosten: 5,1% (*Schatting van de kosten voor boekjaar 2019 uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen per 1 januari 2019.)
Prestatievergoeding: 20% van het resultaat
High watermark: Ja, onbeperkt

High watermark: Ja, onbeperkt
Juridische status: Besloten Fonds voor Gemene Rekening
Accountant: Ernst & Young Accountants LLP
Toetreding: Maandelijks op eerste werkdag
Uittreding: Maandelijks op eerste werkdag
Aanmeldingstermijn voor uittreding: 10 werkdagen
Minimum participatietermijn: 1 maand
Instapvergoeding 2,5%
Uitstapvergoeding
- 3% in de eerste 2 jaar na aanschaf
- 2% in jaar 3 na aanschaf
- 1% in jaar 4 na aanschaf
- 0% vanaf jaar 5 na aanschaf

 • Essentiële Beleggersinformatie ROI Biotechnology Trends →
 • Prospectus ROI Biotechnology Trends →
 • Inlegvel prospectus ROI Biotechnology Trends →
 • Jaarveslag 2015 ROI Biotechnology Trends →
 • Jaarveslag 2016 ROI Biotechnology Trends →
 • Jaarveslag 2017 ROI Biotechnology Trends →
 • Jaarveslag 2018 ROI Biotechnology Trends →
 • Jaarveslag 2019 ROI Biotechnology Trends →

 

Alle informatie is ter inzage verkrijgbaar op het kantoor van ROI asset management.

Meer weten?

Heeft u meer informatie nodig of bent u op zoek naar andere documentatie? Laat het ons via onderstaand formulier weten.