Beheerd beleggen.

U bent vermogend en bent op zoek naar een fondsbeheerder die ontzorgt en onafhankelijk is. Een beheerder die volledig transparant is over haar werkwijze en de kosten die zij in rekening brengt. Een beheerder waar u kunt rekenen op veel persoonlijk contact en excellente dienstverlening. Wij staan voor u klaar.

Bij ROI asset management is het onze dagelijkse drijfveer om meerwaarde te bieden. Vanzelfsprekend is het onze ambitie om de afgesproken doelstellingen rond het vermogen van onze klanten te behalen binnen de samen vastgestelde randvoorwaarden.

We besteden al onze tijd en aandacht om uw behoefte te begrijpen, te volgen en uw doelen te helpen realiseren. We verdiepen ons in de emotionele waarde: wat vindt u echt belangrijk voor uzelf, uw familie, uw omgeving en eventueel uw bedrijf?

Met onze kennis en ervaring in de loop der jaren zijn we de juiste sparringpartner om u te helpen uw wensen scherp te krijgen. Op deze wijze zijn we ook in staat om u op het juiste moment en op de juiste wijze bij te staan. Het geven van persoonlijke aandacht hebben we in ons bloed, we zijn discreet én bieden onze klanten rust rond hun vermogen omdat wij waakzaam zijn.

Wij staan voor u klaar.

Moeiteloos beleggen om uw doelen te bereiken en uw dromen te realiseren. Hoe? Met een beleggingsspecialist die de tijd voor u neemt. Zo houdt u tijd over voor leuke dingen, zonder zorgen over financiële vraagstukken. Onze specialisten hebben dezelfde kennis als de grootste beleggers ter wereld, dankzij de gedeelde beleggingsfilosofie en -methodiek binnen ROI asset management.

Zorgvuldig en strategisch handelen is voor u, maar ook voor ons belangrijk. Keer op keer een prettige balans van zakelijkheid, diepe kennis en persoonlijkheid. Dat krijg je alleen voor elkaar als je goed weet wat de verwachtingen van je klanten zijn, hoe je daar mee om moet gaan en wat je moet leveren om aan die verwachtingen te voldoen.

Als u eenmaal een bepaald vermogen heeft vergaard, is het belangrijk dat u daar de juiste expertise omheen organiseert. Als u dat liever niet helemaal zelf doet of de voorkeur geeft aan het uitbesteden aan top specialisten is een gesprek met een van de weinige enige onafhankelijke Fondsbeheerders in Nederland een logische keuze.

Wij leren u graag kennen. Is uw interesse gewekt en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Maak een afspraak, de koffie staat klaar.

Fondsbeheer voor u.

Uitstekende expertise.

U wilt het beheer van uw vermogen uit handen geven omdat u over onvoldoende tijd of inzicht beschikt om de financiële markten zelf dagelijks te volgen. Misschien brengt uw functie zelfs met zich mee dat u niet zelfstandig mag handelen. Daarom maakt u liever gebruik van de expertise van professionals.

Als klant profiteert u van de focus op autonomie, de kleinschaligheid, de rijke traditie en de uitstekende expertise. Wij ontfermen ons over uw vermogen. Met een belegging in onze fondsen nemen wij als fondsbeheerder de beleggingsbeslissingen en bepalen wij de inrichting van de portefeuille. Uiteraard gebeurt dit binnen strakke kaders die in het prospectus zijn vastgelegd.

Wij hechten veel belang aan een persoonlijke relatie voor de lange termijn. Persoonlijke aandacht, deskundigheid en continuïteit zijn hierbij het uitgangspunt.

U profiteert van onze focus op autonomie en kleinschaligheid.

Behalve een maandelijks overzicht ontvangt u elk kwartaal een uitvoerige rapportage. Hierin zijn onder andere een rendementsberekening, een actueel portefeuilleoverzicht en een cash-flow overzicht opgenomen. In januari van ieder jaar ontvangt u een jaaroverzicht met alle benodigde gegevens voor de Belastingdienst en/of uw fiscaal adviseur. Indien u daar prijs op stelt, sturen wij u ook een bericht bij nieuwe beleggingen in onze fondsen.

shutterstock_143172097

Spreek met onze experts

Ons team staat klaar met antwoorden op uw vragen.