Onafhankelijk van de richting van de aandelenmarkten.

Haal de onzekerheid over de markt weg met uw beleggingen volgens een long/short strategie.

Meer weten? Ontvang meer informatie.

Marktonafhankelijk beleggen met een long/short strategie.

Rendement behalen in een stijgende markt is bekend voor veel beleggers. Dat is ook direct de reden dat beleggers bang zijn voor een komende crisis. Een belegger hoopt immers rendement te halen uit zijn investering. Wanneer de gemiddelde belegger in aandelen belegt, stijgt het rendement als de koers stijgt. Maar wat als de koers daalt? 

Er zijn diverse financiële instrumenten om ook uit een koersdaling profijt te halen. Een belegger gaat ‘long’ op een aandeel wanneer er een koersstijging wordt voorzien. Maar iemand kan ook ‘short’ gaan als er een koersdaling wordt verwacht. Short gaan is echter wel voor de meer ervaren belegger. 

Wat is long/short?

Veel beleggers denken dat long en short gaan betrekking heeft tot de duur van een belegging, maar dit is echter niet waar. Een short belegging kan jaren aanblijven, terwijl een long belegging al in enkele uren verkocht kan worden, evenals andersom.  

Long en short gaan heeft betrekking op het inspelen op een koersreactie van aandelen. Een belegger gaat long op een bepaald aandeel wanneer hij of zij verwacht dat de koers binnen afzienbare tijd zal stijgen. Daarentegen gaat een belegger short op dat aandeel wanneer wordt verwacht dat de koers binnenkort zal dalen. We lichten dit graag toe aan de hand van een voorbeeld.

Rendement behalen met long én short beleggingen

Vandaag kost een pen 1 euro. Wij verwachten echter dat de waarde van pennen, bijvoorbeeld door een tekort aan inkt, zal stijgen. We kopen de pen voor 1 euro en verkopen deze morgen voor 1 euro 20 en hebben 20 cent winst gemaakt.

Maar wat als we verwachten dat de prijs van pennen zal gaan dalen, bijvoorbeeld door een tekort aan schrijvers.  Om hierop in te spelen willen we de pen verkopen voor 1 euro. We hebben alleen nog geen pen, dus lenen we eerst de pen van iemand anders. Als de koers nu zakt, bijvoorbeeld naar 80 cent, kopen we de pen en geven we deze terug aan de persoon van wie we hem geleend hebben. We hebben nu 20 cent winst gemaakt terwijl de waarde van pennen 20 cent is gezakt. Dit is het principe van short gaan.

Zelf beleggen met short-posities

Voor de meeste beleggers is enkel inspelen op een stijging van de markt voldoende, maar door ook een short-posities te kunnen openen worden de kansen op rendement verdubbeld.

Met een hefboomproduct (derivaat van gewone handel) kunt u eenvoudig positie innemen zonder daadwerkelijk aandelen te lenen. U kiest gemakkelijk een derivaat product waarvan de waarde stijgt als de onderliggende waarde daalt. Derivaten zijn beleggingsproducten waarvoor een bepaalde graad van ervaring in handelen is vereist. Rendement en risico gaan immers hand in hand.

Hefboomwerking bij derivaten

De betekenis van een aandeel is bekend. De bezitter van een aandeel heeft recht op een zéér klein gedeelte van het bedrijf. Naast reguliere aandelen zijn er diverse afgeleide producten, zogeheten derivaten. Elk met zijn of haar eigen karakteristieken. Dergelijke derivaten zijn voor de meeste ervaren beleggers de makkelijkste manier om in te spelen op een daling. 

Een van deze derivaten is een turbo (of sprinter), deze stelt beleggers in staat om met een kleine inleg flink te profiteren van een stijging of daling van een onderliggende waarde, zoals de koers van aandelen, een bepaalde index of een bepaalde grondstof (zoals olie, suiker of goud).

Deze financiële producten hebben een hefboomwerking. Deze komt tot stand doordat een belegger slechts een fractie betaalt van de waarde van het onderliggende aandeel. De rest wordt gefinancierd met geleend geld door de uitgevende instantie (vaak een bank). Dit bepaalt het zogenaamde financieringsniveau. Het kost een belegger dus veel minder geld om een bepaalde hoeveelheid turbo’s te kopen dan wanneer hij eenzelfde hoeveelheid aandelen zou kopen.

De hoogte van de hefboom verschilt per turbo. Die hefboom wordt overigens pas bij aankoop van de betreffende turbo vastgesteld. De berekening is als volgt:

De koers van een turbo + financieringsniveau = koers van de onderliggende waarde (waarin wordt belegt, dus de index, de grondstof of het aandeel).

Met andere woorden:

De koers van de turbo wordt bepaald door de onderliggende waarde minus het financieringsniveau.

De hefboom wordt vervolgens bepaald door de referentiekoers van de onderliggende waarde te delen door de som van de referentiekoers onderliggende waarde minus het financieringsniveau)

Dat de hefboom pas bij aankoop wordt bepaald, komt doordat de referentiekoers van de onderliggende waarde fluctueert. De hefboom van een eenmaal aangekochte turbo blijft echter constant gedurende de looptijd van de belegging, mits het financieringsniveau niet wezenlijk verandert.

De hefboom geeft aan hoeveel sneller de waarde van het hefboomproduct beweegt ten opzichte van de onderliggende waarde. Des te hoger de hefboom, des te sneller de waarde van het hefboomproduct reageert op een verandering van de onderliggende waarde. Dit is zowel in positieve als in negatieve zin.

Marktonafhankelijk beleggen

Nu duidelijk is geworden hoe onze fondsen kunnen inspelen op dalingen, kunnen we onze beleggingsstrategie duiden. 

Met een contraire kijk op de financiële markten worden ondergewaardeerde aandelen en short posities op Europese en Amerikaanse beurzen gezocht. Zodoende wordt marktonafhankelijk belegd en ingespeeld op actuele thema's.

Voor de echte long/short belegger gaat het niet om in welke conjunctuur de markt zich bevindt. De strategie leent zich bij uitstek om demping op de markten te hebben, verlies te beperken en zo winst te maximaliseren.

Belangrijk voor de long/short belegger is dat te allen tijde de beste én slechtste aandelen van dat moment uitzoekt en deze tegen elkaar wegstreept. Wanneer de beste bedrijven beter blijven presteren dan de slechtste, zal er rendement gemaakt worden.

Marktneutraal versus themaneutraal beleggen

Een long/short strategie is gericht op blootstelling aan de markt te minimaliseren. Marktneutrale strategieën zijn erop gericht om consequent bescheiden winsten te leveren ongeacht de marktomstandigheden. Alles komt aan op de juist selectie van aandelen, ongeacht de richting van de markt. 

Naast marktneutraal beleggen, past een dergelijke strategie ook zeer goed binnen diverse thema’s. Hierdoor hoeft men niet te kiezen uit scenario’s waarin de wereldeconomie stijgt of daalt, of de focus te leggen op een enkel land, maar kunt u kijken naar de thema’s waar de meeste kennis van in huis is.

Wanneer u kennis en geloof heeft in een thema, bijvoorbeeld de zelfrijdende auto, kunt u betere inschattingen maken over de beweging hiervan. Met vertrouwen kijken wij naar de toekomst van de zelfrijdende auto en de techniek daarin, waarbij we een inschatting maken over welke bedrijven het meest profiteren van deze trend en welke bedrijven het meest te verliezen hebben. 

Zo belegt u niet tegen de wereldpolitiek, maar blijft u binnen een thema uw kennis uitspelen tegen de beurs.

ROI Long Short fonds

Om u als participant in staat te stellen te profiteren van onze contraire Long/Short strategie hebben wij een apart beleggingsfonds opgericht. Het belangrijkste kenmerk van de long/short strategie van ROI asset management is dat de ontwikkeling van de markt als geheel weinig effect heeft op de portefeuille. Er worden namelijk posities ingenomen die in alle gevallen van de markt een positief rendement moeten opleveren, ook ten tijde van een substantiële marktdaling. De spreiding tussen long- en shortposities is altijd zodanig dat de invloed van de markt op de waarde van de portefeuille als geheel verwaarloosbaar is

Contrair beleggen vormt de kern van de strategie van ROI asset management. Wij zoeken voor ons long/short beleggingsfonds naar aandelen die volgens ons te laag gewaardeerd zijn. Aandelen kunnen ondergewaardeerd zijn omdat hun potentie nog niet erkend wordt. We handelen met het fonds graag in dit soort aandelen. Biotech aandelen en innovatieve bedrijven met een nieuwe techniek zoals 3D printen of drones zijn hier voorbeelden van.

We beleggen in aandelen waarvan wij denken dat ze in de toekomst succes zullen hebben met hun producten, een succes dat niet gegarandeerd is en daarom nog niet is ingeprijsd in de koers van het aandeel. Wij bekijken ook bedrijven waarvan de aandelenkoers substantieel gedaald is de laatste tijd en waarvan wij denken dat die daling in de toekomst weer gecompenseerd gaat worden. Als een bedrijf slecht presteert op de beurs dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat dat terecht is, dat het bedrijf geen gezonde toekomst heeft.

ROI asset management heeft jarenlange ervaring op het gebied van contrair beleggen en in het vinden van gevallen helden. Deze bedrijven scoorden ooit een goede koers, maar kennen nu een lage koers, waarvan wij denken dat deze zich weer gaat herstellen. Wij volgen niet de massa en handelen op onze geheel eigen wijze. Contrair beleggen is onze expertise.

Beleggers in het long/short-fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat beleggen in dit beleggingsfonds risico’s met zich meebrengt. De waarde van de Participaties kan sterk toe- of afnemen. Risico en rendement gaan immers hand in hand. De beleggingen van het long/short fonds van ROI asset management zijn gevoelig voor marktbewegingen in het algemeen en voor fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten in het bijzonder. De waarde van beleggingen kan variëren als gevolg van wijziging in politieke-, economische- of marktomstandigheden, alsmede door een veranderde individuele bedrijfssituatie.

quote

"Wij hebben in ons leven een vermogen opgebouwd en waren op zoek naar een fondsbeheerder die ons kan ontzorgen en tegelijkertijd onafhankelijk is. Wij zochten een beheerder die volledig transparant is over haar werkwijze en de kosten die zij in rekening brengt. We hebben behoefte aan persoonlijk contact en excellente dienstverlening. Dit alles en meer hebben we gevonden bij ROI."

J.W. de Graefh - Ondernemer