Ontwikkelingen in biotechnologie

De kosten van gezondheidszorg worden door de vergrijzing steeds hoger en dus wordt de roep om efficiënte middelen steeds luider. Ook de verwachte gemiddelde levensduur zal de komende jaren stijgen, wat een motor zal zijn voor de biotech industrie. Binnen biotechnologie speelt innovatie een centrale rol.

Meer weten? Ontvang meer informatie.

Beleggen in biotechnologie.

Biotechnologie is een wetenschappelijke sector. Biotechbedrijven onderzoeken en ontwikkelen therapieën of medicijnen en testen die in verschillende fasen op veiligheid en werkzaamheid. Biotech bedrijven zijn vaak kleine instituten. Een medicijn wordt vaak ontwikkelt in samenwerking met (en financiering door) partners uit de farmaceutische industrie.

Wanneer een kandidaat-geneesmiddel zijn waarde bewijst, hebben grote farmaceutische bedrijven vaak interesse in de commercialisatie ervan. Doorgaans volgt dan ook een overname waardoor de koers van het aandeel van het biotech bedrijf aanzienlijk stijgt.

Dat maakt beleggen in de biotechnologie een spannende investering. Risico en rendement gaan hand in hand.

Wat is biotechnologie?

De term ‘biotechnologie’ is een samentrekking van de Griekse termen bios (leven) en technikos (gebruiken). Biotech-onderzoekers zijn dan ook bezig met alles wat zich in de natuur bevindt. Niet alleen planten, mensen en dieren maar ook bacteriën en cellen.

Het doel van biotechnologie is simpel gezegd om betere, gezondere exemplaren te maken door in te grijpen in de bouwstenen. Denk hierbij aan het fokken van dieren, het resistent maken van gewassen, het opkweken van huid voor transplantatie en het uitbannen van ziektes door genetische manipulatie. Maar ook het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en het produceren van nieuwe stoffen of materialen past helemaal in het hokje van de biotech sector.

We onderscheiden 3 ‘soorten’ biotech, die in de loop der tijd zijn ontstaan en die nog altijd worden toegepast:

  • Klassieke biotechnologie(het brouwen van bier)
  • Industriële biotechnologie (verbeteren van voedingsstoffen)
  • Moderne biotechnologie (DNA, medicijnontwikkeling en gentherapie)

Kortom; biotechnologie is een zeer breed terrein. Het is ook een veel oudere tak van sport dan menigeen zou denken.

Beleggen in biotechnologie

De farmaceutische industrie kent een enorme omvang en aandelen uit deze sector laten soms de meest spectaculaire koersontwikkelingen zien. Beleggers die bewust een weloverwogen risico nemen en de juiste aandelen selecteren, kunnen een mooi rendement behalen in deze sector.

Biotechnologie is één van de vreemdste, meest fascinerende pijler van de aandelenmarkt. In hoeveel andere industrieën streven bedrijven letterlijk naar het redden van levens? Elke sector kent wel een paar aandelen waarvan de koers potentieel kan verdubbelen. Maar welke industrie kan biotech evenaren in het enorme aantal aandelen dat zou kunnen verdubbelen indien de ambitieuze plannen van hun bedrijven daadwerkelijk vruchten afwerpen?

Beleggen in biotech aandelen is daarom een vak apart. Er is veel onderzoek nodig en de waardering komt tot stand op basis van potentie en niet op basis van de huidige omzet en winst. De ontwikkeling van nieuwe medicijnen verloopt in fasen. Wie zijn huiswerk goed doet kan een mooie slag slaan in de biotech sector.

Wetenschappers schetsen vaak een zeer mooi beeld van de toekomst die ontstaat door hun uitvindingen, maar om een medicijn echt goedgekeurd te krijgen zijn investeringen in tijd en geld nodig. De doorlooptijd van goedkeuring van een medicijn is gemiddeld meer dan 10 jaar, de kosten van ontwikkeling gedurende die tijd meer dan 1 miljard en de kans dat na de start van de laatste fase een medicijn wordt goedgekeurd is nog steeds 50-50.

Biotechnologie is geen big pharma

Hoewel beide wetenschappen zich bezighouden met gezondheidsproblematiek en de zoektocht naar medicijnen en therapieën, zijn er duidelijk verschillen tussen wat "biotech" is en wat "farmaceutisch" is. Daarbij moeten beleggers een paar algemene punten in gedachten houden. Vanuit filosofisch oogpunt is biotechnologie een risicovolle onderneming, terwijl de farmaceutische industrie draait om het beheersen en diversifiëren van risico's.

Biotechnologische en farmaceutische bedrijven produceren beide medicijnen, maar de geneesmiddelen die door biotechbedrijven worden gemaakt, zijn afkomstig van levende organismen, terwijl die van farmaceutische bedrijven doorgaans een chemische basis hebben. Het streven van beide soorten bedrijven is dezelfde: het vinden van een behandeling tegen aandoeningen, kwalen en ziektes.

Gevoelsmatig heeft de natuurlijke achtergrond van biotechnologie de voorkeur boven de kunstmatige, chemische achtergrond van de farmaceutische wetenschap. Dit past in de moderne trend waarin consumenten en producenten meerwaarde zien in biologische oplossingen, bijvoorbeeld tegenover kunstmatige toevoegingen in voeding.

Wie belegt in biotech, belegt in onderzoek en ontwikkeling; in een gezonde toekomst op basis van biologische oplossingen. Beleggers in grote farmaceutische concerns investeren in de patenten van goedgekeurde medicijnen. Het rendement verschilt dan ook, het potentieel ligt vooral bij de biotech.

In de biotechsector zijn dividenden uitzonderlijk zeldzaam. Daarentegen kunnen dividenden een aanzienlijk deel uitmaken van het verwachte rendement uit een farmaceutische belegging. Veel biotech-bedrijven houden zich helemaal niet bezig met het op de markt brengen van hun eigen medicijnen, omdat zij vinden dat hun expertise in onderzoek en ontwikkeling ligt.

Marketing en verkoop zijn de belangrijkste troeven van veel ‘Big Pharma’-bedrijven. Naarmate meer en meer farmaceutische bedrijven wetenschappers ontslaan en terugtrekken uit fundamenteel onderzoek, worden ze steeds meer massieve marketingmachines die behoefte hebben aan een toestroom van nieuwe producten uit de biotech wereld.

Aan de andere kant zijn biotechbedrijven sterk afhankelijk van investeerders en gaan maar wat graag een samenwerking aan met (universitaire) ziekenhuizen én farmaceuten.

De twee industrieën staan ook apart als het gaat om marktwaardering en bedrijfsevaluatie. Modellen en waardering afgeleid van de kasstroom zijn vrij relevant bij het beoordelen van farmaceutische aandelen, maar om de juiste biotech-aandelen in een vroeg stadium te vinden is ervaring en kennis meer relevant dan wiskundige modellen.

Tenslotte is er een verschil als het gaat om de prijs van medicijnen. De politieke discussie over de prijzen van medicijnen richt zich op beide sectoren, maar feitelijk gaat het vooral mis wanneer farmaceutische bedrijven de verkooprechten van medicijnen overnemen van kleinere biotechbedrijven en de prijzen dan vervolgens drastisch verhogen.

Dat biotechbedrijven hoge prijzen rekenen voor levensreddende medicijnen, dat begrijpen politici doorgaans goed: de kosten voor de ontwikkeling zijn immers aanzienlijk en moeten worden terugverdiend. Grote farmaceuten hebben minder onderzoekskosten maar wel patenten die moeten worden verlengd. Zij profiteren van de latere cycli in de medicijnverkopen, waar biotechbedrijven het vooral moeten hebben van de initiële verkoop- en ontwikkelfase. Zo ontvangen veel biotechbedrijven zogenaamde mijlpaalbetalingen van partners bij het ingaan van een volgende ontwikkelfase.

Moderne biotechnologie

De moderne biotechnologie is een vervolg op de industriële variant. Vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn wetenschappers bezig met de werking en invloed van micro-organismen op de kwaliteit en houdbaarheid van voedingsmiddelen. De implementatie van dergelijke organismen in onze voedselproductie wordt de industriële biotechnologie genoemd. Men begon daarnaast losse cellen van planten en dieren te kweken. Dit was vooral voor de geneeskunde een flinke stap voorwaarts. Men kon vaccins en antibiotica ontwikkelen. Het leidde niet alleen tot nieuwe inzichten in de werking van levende organismen.

De volgende fase van deze wetenschap wordt de moderne biotechnologie genoemd. Hierbij duiken wetenschappers in de mogelijkheden van aanpassingen in ons DNA. We begrijpen steeds meer hoe erfelijk materiaal in elkaar steekt en welk deel waarvoor verantwoordelijk is. Hoewel we zeker nog niet alles doorgronden, kunnen we al wel voor bepaalde erfelijke aandoeningen een behandeling bedenken die voorkomt dat iemand deze aandoening ook werkelijk krijgt. Zo’n behandelmethode heet gentherapie. Overigens geldt dit niet alleen voor situaties bij mensen. Ook bij dieren en zelfs bij planten - of eigenlijk gewassen - wordt gentherapie al toegepast

Van een aantal gewassen bestaan al varianten die door genetische modificatie zijn aangepast. Een vrucht kan bijvoorbeeld extra voedingsstoffen gaan bevatten. Of ze zijn na modificatie resistent tegen ziekten of ontwikkelen een bepaald stofje dat ze beschermt tegen vraatzuchtige insecten. Dat stofje moet de gewassen natuurlijk niet ongeschikt maken voor menselijke consumptie. Voor alles wat met biotechnologie te maken heeft, geldt feitelijk hetzelfde: het moet optimaal werken (effectiviteit) en het moet zo veilig mogelijk zijn. 

De biotechnologie van vandaag de dag is beduidend geavanceerder dan de biotechnologie van duizenden jaren geleden. Maar het principe is nog altijd hetzelfde: verbeteringen aanbrengen in levende organismen met behulp van de natuur zelf.

Beleggen in Fase III

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen verloopt in fasen. In het begin hebben we het over laboratoriumonderzoek en eventueel dierproeven. Vele medicijnen zitten in deze fase, in feite de fase van uitproberen. Dat betekent echter niet dat er sprake is van 'zomaar wat experimenteren'. In de preklinische fase spelen universiteiten namelijk een belangrijke rol.

In fase 1 volgen uitgebreide testen op gezonde menselijke vrijwilligers, doorgaans een groep van enige tientallen personen. Deze fase wordt vaak gefinancierd door de durfkapitalisten - venture capital - en 'believers' die gemotiveerd zijn om het onderzoek te ondersteunen met grants en privé funding. Ongeveer 1 op de 10 medicijnen komt door deze fase heen.

In fase 2a worden 25 tot 300 patiënten behandeld en in fase 2b nog eens enkele honderden om een betere statistiek te krijgen. In fase 3 volgt behandeling van duizenden patiënten. Deze fase kan zomaar 5 jaar duren. Na deze klinische fase 3 kan het medicijn worden goedgekeurd voor de markt. In deze laatste fase gaat het echter nog steeds mis voor het merendeel van de medicijnen. Soms worden er additionele eisen gesteld door de toezichthouders. Een snelle oplossing is dan om de claim van het geneesmiddel te versmallen om zo toch goedkeuring te kunnen krijgen.

Na goedkeuring komt de fase van commercialisatie. Als het bedrijf dat het medicijn op de markt wil brengen beursgenoteerd is dan geeft de succesvolle fase 3 afsluiting natuurlijk een boost aan de beurskoers. Beleggers zien deze fase dan ook als een instapmoment. Het risico is weliswaar nog altijd levensgroot, het mogelijke rendement is zeer aanlokkelijk.

Toekomst van biotechnologie

Het ROI Biotechnologie Fonds speelt in op meerdere trends in de wereld. De kosten van gezondheidszorg worden door de vergrijzing steeds hoger en dus wordt de roep om efficiënte middelen steeds luider. Ook de verwachte gemiddelde levensduur zal de komende jaren stijgen, wat een motor zal zijn voor de biotech industrie. Binnen biotechnologie speelt innovatie een centrale rol.

Een parallelle ontwikkeling is dat de klassieke farmaciebedrijven hun ontwikkelingspijplijn zien opdrogen. Jonge biotechbedrijven zijn daarom nu op regelmatige basis het doelwit van preventieve overnames. Dit maakt beleggen in biotechnologie aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar rendement op middellange termijn.

Risico’s van beleggen in biotechnologie

De consument dient altijd te beseffen dat een belegging potentieel veel meer rendement op kan leveren dan een spaarrekening. Risico en rendement gaan echter hand in hand. Elke belegging is tenslotte een investering in iets dat zeer kansrijk is maar tevens zou kunnen mislukken. Onvoorziene situaties kunnen (zelfs bij een laag risico) een grote impact hebben op het risico en rendement van de beleggingen. Voorbeelden hiervan zijn grote negatieve uitschieters in de rendementen ten gevolge van stress situaties in de markt, de terroristische aanslagen van 11 september 2001 of een ingrijpende wetswijziging. Voor biotechnologie kunnen testresultaten van kandidaatmedicijnen op proefpersonen grote impact hebben op de koers van aandelen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het wenselijk dat financiële ondernemingen de informatie over de risico’s van een risicoprofiel grafisch weergeven. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft hiertoe een risicometer opgesteld, waar de AFM het gebruik van toejuicht. De risicometer is een grafische weergave van het risico van de beleggingen in het risicoprofiel.

Ons biotechnologie beleggingsfonds valt in risicocategorie 5. Dit is gebaseerd op het volgende: het Fonds belegt voor 5% in liquiditeiten en voor 95% in ontwikkelde markten.

ROI Biotechnologie Fonds

Het ROI Biotechnologie Fonds belegt in middelgrote beursgenoteerde biotech bedrijven in binnen- en buitenland. Het fondsmanagement hanteert een multi-criteria-aanpak, waarbij harde financiële cijfers gecombineerd worden met een modelmatige beoordeling van de kans op medisch succes. 

Vanzelfsprekend hebben wij bij de selectie van deze bedrijven gekeken naar hun potentieel, maar ook naar hoe ze geleid worden, de bestaande cashflow en de grootte van de toekomstige afzetmarkt.

De beheerder van het fonds gaat uit van een lange termijn investering, al kunnen er ook tussentijds winsten gerealiseerd worden bij overnames of bij het bereiken van mijlpalen in de ontwikkeling. Als participant kunt u met dit beleggingsfonds profiteren van het potentieel van een flinke mand vol biotech bedrijven. Ieder bedrijf heeft een eigen pijplijn vol kandidaat medicijnen in ontwikkeling.

Beleggen in biotechnologie is investeren in een gezonde toekomst. Voor u, voor elkaar!

quote

"Wij hebben in ons leven een vermogen opgebouwd en waren op zoek naar een fondsbeheerder die ons kan ontzorgen en tegelijkertijd onafhankelijk is. Wij zochten een beheerder die volledig transparant is over haar werkwijze en de kosten die zij in rekening brengt. We hebben behoefte aan persoonlijk contact en excellente dienstverlening. Dit alles en meer hebben we gevonden bij ROI."

J.W. de Graefh - Ondernemer