Belangrijke Documenten

ROI asset management

De jaarrekeningen van ROI asset managemnet, de door haar beheerde beleggingsinstellingen en bijbehorende stichtingen vallen samen met het kalenderjaar. Hieronder vindt u alle relevante documentatie.

ROI asset management

AFM vergunning (2007) ROI am
AFM vergunning AIFMD beheerder (2014) ROI am
KvK ROI am
Akte van Oprichting ROI am
Statuten ROI am 
ROI am Gedragscode
Jaarverslag 2015 Beheerder
Jaarverslag 2016 Beheerder
Jaarverslag 2017 Beheerder
Jaarverslag 2018 Beheerder
Halfaarverslag 2019 Beheerder
Jaarverslag 2019 Beheerder

Bewaarder IQ-EQ Depositary

IQ EQ Depositary
Postbus 11063
1001 GB Amsterdam

KvK Uittreksel Bewaarder IQ EQ >>> 

Administratie IQ-EQ Financial Services

IQ EQ Financial Services
Postbus 11063
1001 GB Amsterdam

MountainShield Capital Fund

Minimum investering: EUR 25.000
Minimale vervolgstorting: EUR 5.000
Minimale onttrekking: EUR 5.000
Lopende kosten: 3,79%* per jaar (*Schatting van de kosten voor boekjaar 2019 uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen per 1 januari 2019.)
Prestatievergoeding: 20% van het resultaat
High watermark: Ja, onbeperkt

Juridische status: Besloten Fonds voor Gemene Rekening
Accountant: Ernst & Young Accountants LLP
Toetreding: Maandelijks op eerste werkdag
Uittreding: Maandelijks op eerste werkdag
Aanmeldingstermijn voor uittreding: 10 werkdagen
Minimum participatietermijn: 1 maand
Toetredingskosten: 0,5%
Uittredingskosten: 0,5%

Essentiele Beleggersinformatie >>>
Prospectus >>>
Inlegvel Prospectus >>>
Inlegvel wijzigingen Prospectus d.d. 7 augustus 2019 >>>
Voorstel tot wijziging Prospectus d.d. 14 mei 2020 >>>
Kvk MountainShield Capital Fund >>>
Oprichtingsakte MountainShield Capital Fund >>>
Statuten MountainShield Capital Fund >>>
Registratiedocument MountainShield Capital Fund >>>
Halfjaarverslag 2016 MountainShield Capital Fund >>>
Jaarverslag 2016 MountainShield Capital Fund >>>
Halfjaarverslag 2017 MountainShield Capital Fund >>>
Jaarverslag 2017 MountainShield Capital Fund >>>
Halfjaarverslag 2018 MountainShield Capital Fund >>> 
Jaarverslag 2018 MountainShield Capital Fund >>>
Halfjaarverslag 2019 MountainShield Capital Fund >>>
Jaarverslag 2019 MountainShield Capital Fund >>>

Welgesteld Biotechnologie Fonds

Minimum investering: EUR 25.000
Minimale vervolgstorting: EUR 5.000
Minimale onttrekking: EUR 5.000
Lopende kosten: 5,1% (*Schatting van de kosten voor boekjaar 2019 uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen per 1 januari 2019.)
Prestatievergoeding: 20% van het resultaat
High watermark: Ja, onbeperkt

High watermark: Ja, onbeperkt
Juridische status: Besloten Fonds voor Gemene Rekening
Accountant: Ernst & Young Accountants LLP
Toetreding: Maandelijks op eerste werkdag
Uittreding: Maandelijks op eerste werkdag
Aanmeldingstermijn voor uittreding: 10 werkdagen
Minimum participatietermijn: 1 maand
Instapvergoeding 2,5%
Uitstapvergoeding
- 3% in de eerste 2 jaar na aanschaf
- 2% in jaar 3 na aanschaf
- 1% in jaar 4 na aanschaf
- 0% vanaf jaar 5 na aanschaf


Essentiele Beleggersinformatie Welgesteld Biotechnologie Fonds >>>
Prospectus Welgesteld Biotechnologie Fonds >>>
Inlegvel Prospectus d.d. 7 augustus 2019 >>>
Voorstel tot wijziging Prospectus d.d. 14 mei 2020 >>>
Halfjaarverslag 2018 Welgesteld Biotechnologie Fonds >>>
Jaarverslag 2018 Welgeteld Biotechnologie Fonds >>>
Halfjaarverslag 2019 Welgesteld Biotechnologie Fonds >>>
Jaarverslag 2019 Welgeteld Biotechnologie Fonds >>>

Alle informatie is ter inzage verkrijgbaar op het kantoor van ROI asset management.

Meer weten?

Heeft u meer informatie nodig of bent u op zoek naar andere documentatie? Laat het ons via onderstaand formulier weten.