Bewaarder.

De AIFM-richtlijn stelt dat ROI voor elke beleggingsinstelling of fonds een externe bewaarder moet aanstellen. De bewaarder van een beleggingsinstelling heeft tot doel de belangen van de beleggingsinstelling en haar deelnemers te beschermen.

De fondsen van ROI hebben de structuur van fonds voor gemene rekening. Dit is een eeuwenoude wijze van gezamenlijk investeren met een coöperatieve achtergrond. Veel Nederlandse beleggingsfondsen maken gebruik van deze structuur vanwege de gunstige fiscale behandeling.
 
Voor ieder fonds is een stichting opgezet die de gelden van participanten beheerd, volgens de voorwaarden zoals vermeld in de prospectussen. De stichtingen worden bestuurd door IQEQ Depositary B.V. te Amsterdam.

Controlerende en toezichthoudende rol

Als participant wilt u graag weten of de fondsen van ROI goed worden beheerd. Dit wordt getoetst door IQ-EQ, de bewaarder van onze fondsen. De bewaarder heeft een controlerende en toezichthoudende rol.

IQ-EQ Depositary heeft als bewaarder drie hoofdtaken. De eerste is cash flow monitoring. Daarbij wordt dagelijks gekeken naar de kasstromen van het fonds. Wat komt erin en wat gaat eruit? Ziet de bewaarder significante bedragen of afwijkingen van de normale patronen, dan worden bij ROI de opgevraagd stukken voor controle.

De tweede taak is safekeeping, oftewel de registratie van eigendomsverificaties. Simpel gezegd: de bewaarder kijkt of de beleggingen daadwerkelijk toebehoren aan het fonds. Is het betreffende ROI-fonds ook echt de eigenaar van de belegging?

De derde hoofdtaak van de bewaarder is oversight. Daarvoor controlerer IQ-EQ de processen en procedures van ROI. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de uitgifte en inname van participaties. Ook worden de aankoop en verkoop van beleggingen gecontroleerd – en of het fonds zich houdt aan de eigen beleggingsrestricties. Ook wordt de berekening van de intrinsieke waarde getoetst en de uitkering van het dividend aan de participanten.

Buiten het feit dat de beheerder aan de bewaarder actief informatie moet verstrekken, is de beheerder verplicht de bewaarder toe te staan om, indien gewenst, de boekhouding van de beheerder te beoordelen.

IQ-EQ Depositary

De taak van poortwachter van onze fondsen.

De naam IQ-EQ Depositary bestaat sinds 1 april 2019. De jaren daarvoor hebben zij met SGG Group meerdere bedrijven overgenomen. Met een nieuwe naam wil de bewaarder meer eenheid aanbrengen.

IQ-EQ staat voor know how, know you. Een combinatie van het intellectuele en sociale, om optimale service te kunnen bieden. Daarbij speelt IQ-EQ uiteraard in op de veranderingen in de markt. 


shutterstock_143172097

Spreek met onze experts.

Ons team staat voor u klaar met antwoorden op uw vragen.