MountainShield fonds heeft risicoprofiel 5

Redactie

06 februari 2019

Regelmatig ziet u in onze uitingen de risicometer voorbij komen met daarin Risicoprofiel 5. Graag leggen wij u uit wat dit betekent voor u als belegger.

AFM Risicometer 5 - PNGDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplicht instellingen die financiële producten aanbieden om informatie over deze consumenten in te winnen. Op basis daarvan moet de instelling vervolgens de consument inlichten over het risico dat kleeft aan hun producten. Beleggingen en vermogensbeheer kunnen immers rendement opleveren maar zijn ook risicovol. Naast allerlei persoonlijke en financiële gegevens is het vooral van belang dat voor beide partijen helder is welke risico’s een consument zou willen en kunnen nemen met zijn beleggingen. Hiervoor wordt een risicoprofiel opgesteld.

Profielen verschillen echter van instelling tot instellingen en zijn niet gestandaardiseerd.
Wel geven ze consumenten meer duidelijkheid over de risico’s van hun belegging.

Risico en rendement

De consument dient altijd te beseffen dat een belegging potentieel veel meer rendement op kan leveren dan een spaarrekening. Risico en rendement gaan echter hand in hand. Elke belegging is tenslotte een investering in iets dat zeer kansrijk is maar tevens zou kunnen mislukken. Onvoorziene situaties kunnen (zelfs bij een laag risico) een grote impact hebben op het risico en rendement van de beleggingen. Voorbeelden hiervan zijn grote negatieve uitschieters in de rendementen ten gevolge van stress situaties in de markt, de terroristische aanslagen van 11 september 2001 of een ingrijpende wetswijziging.

Naast de informatie over te verwachte rendementen en het risico-aspect, is het belangrijk dat de consument ook wordt geïnformeerd over de kostenstructuur en het kostenniveau van de beleggingen, in het bijzonder de impact op het rendement.

Het risicoprofiel als plaatje

De AFM vindt het wenselijk dat financiële ondernemingen de informatie over de risico’s van een risicoprofiel grafisch weergeven. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft hiertoe een risicometer opgesteld, waar de AFM het gebruik van toejuicht. De risicometer is een grafische weergave van het risico van de beleggingen in het risicoprofiel.

De risicometer geeft het risico aan, gebaseerd op de volatiliteit van het rendement van de beleggingen in een risicoprofiel. De risicometer geeft dus de beweeglijkheid van de resultaten aan. Voor iedere beleggingscategorie wordt jaarlijks deze beweeglijkheid/volatiliteit vastgesteld. Het is vervolgens aan de beheerder om de berekening te maken van de samenstelling in welke beleggingscategorieën het Fonds allemaal belegt.

De risicometer gaat uit van een gespreide beleggingsportefeuille. Een minder gespreide beleggingsportefeuille kent veelal een hoger risico. Consumenten dienen daarom ook de informatie over het spreidingsrisico tot zich te nemen. De risicometer gaat tevens uit van een lange beleggingshorizon. Hoe korter de (resterende) beleggingshorizon en hoe beweeglijker de koersen, hoe minder tijd er is om slechte rendementen te compenseren met goede rendementen.

De AFM verplicht beleggingsfondsen overigens niet tot het gebruik van de risicometer.

MountainShield in categorie 5

Ons beleggingsfonds valt in risicocategorie 5. Dit is gebaseerd op het volgende: het Fonds belegt voor 5% in liquiditeiten, voor 70% in ontwikkelde markten en voor 25% in opkomende markten.

» Vraag meer informatie over het MountainShield Capital Fund

Wilt u meer?

Als fondsbeheerder is het ons dagelijks werk om altijd te handelen op basis van de feiten en hiermee door de emotionele momentopnames heen te kijken. Feiten zijn betrouwbaarder dan emoties. Graag vertellen wij u hierover meer tijdens ons online seminars. Kijkt u mee?
Ja, ik kijk graag mee →

ROI asset management is specialist in het beheren van beleggingsfondsen sinds 2007 en biedt meerdere oplossingen voor u.

Group of business people assembling jigsaw puzzle and represent team support and help concept

Vermogensbeheer of zelf spreiden in Beleggingsfondsen?

Het beheer van uw vermogen vereist niet alleen transparantie en betrouwbaarheid maar ook een strategisch plan. Beleggingsfondsen zijn een categorie beleggingsproducten waarin door spreiding tegen relatief weinig risico een aantrekkelijk rendement kan worden behaald. Hiermee zijn beleggingsfondsen dan ook uitermate geschikt als alternatief voor vermogensbeheer.

Bekijk de voordelen

Ontvang onze nieuwsbrief.